გოჩა თოდუა, ნონა თოდუა – 3,314.4 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: გოჩა თოდუა, ნონა თოდუა;

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 3,314.4 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,805.6 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მიკრო/რაიონი II;

საკადასტრო კოდი: 01.14.16.015.340;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 07.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 07.02.2020 – 07.02.2023;

tas.ge

მსგავსი სტატიები