შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ” – 8,033.55 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 8,033.55 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 4,347.42 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დიღმის სასწ. საცდელი მეურნეობა;

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.009.424

ნებართვის გაცემის თარიღი: 21.01.2019

მშენებლობის ვადა: 21.01.2019 – 21.07.2021

მსგავსი სტატიები