შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ” – 7,484.51 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 7,484.51 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,953.84 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დიღმის სასწ. საცდელი მეურნეობა;

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.009.426

ნებართვის გაცემის თარიღი: 21.01.2019

მშენებლობის ვადა: 21.01.2019 – 21.07.2021

მსგავსი სტატიები