შპს “არიელ ჰოტელ” – 1,790.75 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “არიელ ჰოტელ”

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; III კლასი;

საერთო ფართობი: 1,790.75 კვ.მ

სასტუმროს ნომრების ფართობი: 764.28 კვ.მ

მისამართი: თბილისი, შესახვევი წითელწყაროს II, N4

საკადასტრო კოდი: 01.17.01.050.032

მშენებლობის ნებართვის გაცემის თარიღი: 16.01.2019

მშენებლობის ვადა: 01.2019 – 16.01.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები