შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ” – 11,978.61 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მაქრო ქონსთრაქშენ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 11,978.61 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 6412.1 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დიღმის სასწ. საცდელი მეურნეობა;

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.009.430

ნებართვის გაცემის თარიღი: 21.01.2019

მშენებლობის ვადა: 21.01.2019 – 21.07.2020

მსგავსი სტატიები