მერი ხაჩიზე; დავით ნანიაშვილი – 1,190.06 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთ(ებ)ი: მერი ხაჩიზე; დავით ნანიაშვილი;

სატიტულო ინფორმაცია (ორგანიზაცია): შპს “გონი სტუდიო”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 1,190.06 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 536.04 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ოდესის ქუჩა N 28;

საკადასტრო კოდი: 01.10.12.034.012

ნებართვის გაცემის თარიღი: 14.01.2019

მშენებლობის ვადა: 14.01.2019 – 14.02.2022

მსგავსი სტატიები