დავით თევდორაშვილი – 1,002.1 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი – დავით თევდორაშვილი;

სატიტულო ინფორმაცია (ორგანიზაცია): Development Group;

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 1,002.1 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 551.1 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ვაზისუბნის ქუჩა N 45;

საკადასტრო კოდი: 01.10.12.014.055

ნებართვის გაცემის თარიღი: 01.02.2019

მშენებლობის ვადა: 01.02.2019 – 01.02.2021

მსგავსი სტატიები