ამხანაგობა “მთაწმინდა 2001” – 7,748.64 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: ამხანაგობა “მთაწმინდა 2001”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 7,748.64 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 5,609.9 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, შესახვევი მთაწმინდა , N 7ა / N 7ბ ;

საკადასტრო კოდი: 01.15.05.056.005;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 27.01.2020;

მშენებლობის ვადა: 27.01.2020 – 28.01.2021;

tas.ge

მსგავსი სტატიები